Tin cổ đông
Tin cổ đông

Công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2022

21.03.2023

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo thường niên năm 2022


Công bố thông tin Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

20.03.2023

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.


Giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch cổ phiếu

17.03.2023

Công ty Cổ phần Thép Tấm Lá Thống Nhất giải trình và đưa ra phương án
khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch cổ phiếu.


Công bố thông tin về việc cổ phiếu TNS bị hạn chế giao dịch từ 16/03/2023.

16.03.2023

Ngày 16/03/2023, Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhận được văn bản chính thức số 128/QĐ-SGDHN, 782/TB-SGDHN của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu TNS.


Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT số 02/NQ.HĐQT2023 về Kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023

07.03.2023

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT số 02/NQ.HĐQT2023 về Kế hoạch tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023    1 2 3, 4 ... 25 26 27  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89