Tin cổ đông
Tin cổ đông

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8

17.04.2023

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8


Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc ký hợp đồng với người liên quan.

12.04.2023

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Nghị quyết số 05/NQ.HĐQT2023 về việc Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc ký hợp đồng với người liên quan.


Công bố thông tin Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT2023 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc, Người thực hiện công bố thông tin

11.04.2023

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT2023 về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc, Người thực hiện công bố thông tin


Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

07.04.2023

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố cập nhật Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. (cập nhật bổ sung ngày 20/03/2023 đăng tải trước đó).


Công bố thông tin về Đơn xin từ nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc

06.04.2023

Công ty cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng công bố Đơn xin từ nhiệm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị,Tổng Giám Đốc của Ông Nguyễn Huy Thọ    1 2 3, ... 25 26 27  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89