Tin cổ đông
Nghị quyết hội đồng cổ đông

Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016

13.04.2016

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016


Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015

14.04.2015

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015


Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014

04.04.2014

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014


Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013

Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013

05.04.2013

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013


Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012

13.03.2012

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012    1 2 3 4  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89