Tin cổ đông
Nghị quyết hội đồng cổ đông
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012

13.03.2012

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012


Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011

Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011

18.05.2011

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011


Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010

27.04.2010

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010


Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ về việc tăng vốn điều lệ

03.12.2009

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ


Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

28.08.2009

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009    1 2 3 4


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89