Tin cổ đông
Nghị quyết hội đồng cổ đông
Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011

Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2011

18.05.2011

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011


Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010

27.04.2010

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010


Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ về việc tăng vốn điều lệ

03.12.2009

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ


Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

28.08.2009

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo:
1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009    1 2 3 4


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89