Tin cổ đông
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính tài chính Quí 4 năm 2021

18.01.2022

Công ty CP thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quí 4 trước kiểm toán năm 2021.


Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2021

15.10.2021

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố báo cáo tài chính Quí 3 trước kiểm toán năm 2021


Báo cáo tài chính Bán niên sau kiểm toán năm 2021

12.08.2021

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố báo cáo tài chính bán niên sau kiểm toán năm 2021


Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2021

16.07.2021

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố báo cáo tài chính trước kiểm toán Quí 2 năm 2021


Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2021

19.04.2021

Công ty CP Thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính trước kiểm toán Quý 1 năm 2021.    1 2 3, 4 ... 10 11 12  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89