Tin cổ đông
Báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013

Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013

01.08.2013

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2013


Báo cáo thường niên năm 2012

Báo cáo thường niên năm 2012

20.06.2013

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo thường niên năm 2012.


Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012

10.03.2013

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012.


Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

01.08.2012

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ ngày 01/04/12 đến ngày 30/06/12


Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011

Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011

11.03.2012

Công ty Cổ phần Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng thông báo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011.    1 2 3 ... , 10 11 12  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89