Tin cổ đông

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023

03.07.2023

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý 2 trước kiểm toán năm 2023.


Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

14.06.2023

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2023.


Chọn đơn vị báo cáo tài chính Công ty năm 2023

08.06.2023

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố chọn đơn vị báo cáo tài chính Công ty năm 2023.


Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023

18.04.2023

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2023


Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8

17.04.2023

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 8    1 2 3, ... 42 43 44  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89