Tin cổ đông / Điều lệ công ty

Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ Phần Thép tấm lá Thống Nhất

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Quy chế nội bộ về quản trị được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2019 thông qua vào ngày 09/4/2019.

Bản in Gửi bạn bèBài viết khác:


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89