Tin cổ đông
Nghị quyết hội đồng cổ đông

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

10.04.2024

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024


Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

11.04.2023

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023


Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06.04.2022

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022


Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

14.01.2022

Công ty CP thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Nghị Quyết và Biên Bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.


Nghị Quyết và Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

09.04.2021

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Nghị Quyết và Biên Bản
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kèm các tài liệu đã được Đại hội thông qua. 1 2 3 4  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89