Tin cổ đông / Điều lệ công ty

Điều lệ Công ty thay đổi (Tháng 04-2021)

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Điều lệ công ty thay đổi được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2021 thông qua vào ngày 08/4/2021.

Bản in Gửi bạn bèBài viết khác:


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89