Tin cổ đông / Điều lệ công ty

Quy chế hoạt động của HĐQT thay đổi (Tháng 4-2021)

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất xin trân trọng công bố Quy chế hoạt động của HĐQT thay đổi được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2021 thông qua vào ngày 08/4/2021.

Bản in Gửi bạn bèBài viết khác:


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89