Giới thiệu / Chính sách nguồn nhân lực

Chính sách nguồn nhân lực

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất cam kết:

• Tạo ra và duy trì môi trường làm việc công bằng và chuyên nghiệp.

• Đảm bảo mức thu nhập thỏa đáng cho người lao động, phù hợp với năng lực và cống hiến của mỗi cá nhân và tập thể.

• Phát triển tiềm năng và chuyên môn của từng cá nhân thông qua việc đào tạo liên tục trong và ngoài công ty.

• Tạo cơ hội cho người lao động gắn bó và phát triển cùng công ty.
Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Phường Phú Mỹ,Thị Xã Phú Mỹ - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-254-3923.636/7/8
Fax: 84-254-3923.889