Tin cổ đông
Tin cổ đông

Ký hợp đồng kiểm toán năm 2024

30.05.2024

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố hợp đồng kiểm toán năm 2024 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC


Về việc HĐQT uỷ quyền cho Tổng Giám Đốc ký hợp đồng giao dịch với Người có liên quan

11.04.2024

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Nghị Quyết số 03/NQ.HĐQT2024 về việc HĐQT uỷ quyền cho Tổng Giám Đốc ký hợp đồng giao dịch với Người có liên quan.


Miễn nhiệm Thành Viên Ban Kiểm Soát và kết quả bầu bổ sung Thành Viên Ban Kiểm Soát

10.04.2024

Công ty Công ty CP Thép tấm lá Thống Nhất trân trọng Công bố thông tin về việc miễn nhiệm Thành Viên Ban Kiểm Soát của Ông Triệu Anh Vũ và kết quả bầu bổ sung Thành Viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022-2027


Ông Nguyễn Ngọc Hải trở thành cổ đông lớn

09.04.2024

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Ông Nguyễn Ngọc Hải trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 05/04/2024


(Cập nhật ngày 09.04.2024) Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

07.04.2024

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 1 2 3 ... 27 28 29  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89