Tin cổ đông

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2023

17.10.2023

Công Ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố Báo cáo tài chính Quý 3 trước kiểm toán năm 2023.


Kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan TVHĐQT - Nguyễn Thúy Ly

31.08.2023

Kết quả giao dịch cổ phiếu của Người có liên quan TVHĐQT - Nguyễn Thúy Ly
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thúy Ly
- Mã chứng khoán: TNS


Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 sau kiểm toán

11.08.2023

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2023 sau kiểm toán


Người có liên quan TVHĐQT - Nguyễn Thúy Ly đăng ký mua 300.000 cổ phiếu

02.08.2023

Ngày 01/08/2023, Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất nhận được thông báo của bà Nguyễn Thúy Ly- Người có liên quan TVHĐQT đăng ký mua 300.000 cổ phiếu


Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023.

19.07.2023

Công ty Cổ Phần Thép Tấm Lá Thống Nhất trân trọng công bố báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2023. 1 2 3 ... 42 43 44  


Liên hệ bộ phận kinh doanh

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Mỹ I
Huyện Tân Thành - Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 84-64-392.36.36 / 7 / 8
Fax: 84-64-392.38.89